Rover 214 - 330,000Ft
Suzuki Wagon - 599,000Ft
Seat Cordoba - 450,000Ft